Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů 

JM účetní s.r.o., IČ: 19204493, se sídlem Trnkova 581/26, Olomouc (dále také jen "správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako "GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele:

A. v nezbytném rozsahu – zejména

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ, datum narození)
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, doručovací adresa)
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT)
 • údaje o druzích a výši příjmů (např. mzda, nájem nemovitosti, příjem z prodeje cenných papírů)
 • údaje o nárocích na slevy na dani a daňových zvýhodněních (např. sleva na manžela, sleva na studenta)
 • údaje o účetnictví (např. počet přijatých faktur, počet zaměstnanců)
 • informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, cena služby)
 • údaje o poptávajícím subjektu (např. plátce DPH)
 • informace o spokojenosti klienta se službou (např. recenze)
 • informace, které jsou obsahem zprávy (např. v poptávkovém formuláři, v poznámce)
 • údaje vyplývající z daňových přiznání (např. příjmy, sleva na dani)
 • údaje vyplývající z účetních dokladů (např. účetní rozvaha, počet zaměstnanců)
 • informace o zaměstnancích (např. počet, výše mzdy)

B. za účelem

 • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem
 • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením
 • zasílání obchodních sdělení, nabídek a dalších informací o podnikání provozovatele prostřednictvím telefonu či elektronické cesty v souladu s příslušnými předpisy

Správce se při zpracování osobních údajů řídí zákonem stanovenými lhůtami tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona nebo smlouvy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů z webových stránek www.jmucetni.cz

Subjekt zaškrtnutím souhlasu souhlasí, že správce je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu subjektem vyplněných údajů, a následně jej kontaktovat s cenovou nabídkou telefonicky či emailem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@jmucetni.cz.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce GDPR.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Cookies 

Na těchto stránkách využíváme pouze technické cookies, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravujeme cookies tak, že jejich prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby.

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 1. 4. 2023.