Vedení účetnictví a daňová evidence

Vedení účetnictví

 • Kompletní vedení podvojného účetnictví
 • Vedení pokladny
 • Příprava příkazů k úhradě daní, ZP, SP a mezd ve formátu pdf, ve formátu podporující internetové bankovnictví vaší banky nebo vám zašleme QR kódy (nic nemusíte přepisovat)
 • Měsíční reporting nákladů a výnosů
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování cestovních příkazů
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
 • Zpracování přiznání k silniční dani
 • Sestavení účetní uzávěrky dle českých účetních standardů
 • Zpracování podkladů pro audit
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob po dohodě
 • Komunikace se státními institucemi (FÚ, OSSZ, ZP, ČSÚ)
 • Zastupování před úřady

Vedení daňové evidence pro OSVČ

 • Kompletní vedení daňové evidence
 • Vedení deníku příjmů a výdajů
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení knihy závazků a pohledávek
 • Příprava příkazů k úhradě daní, ZP, SP a mezd ve formátu pdf, ve formátu podporující internetové bankovnictví vaší banky nebo vám zašleme QR kódy (nic nemusíte přepisovat)
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
 • Zpracování přiznání k silniční dani
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob po dohodě
 • Zpracování měsíčních reportů
 • Komunikace se státními institucemi (FÚ, OSSZ, ZP, ČSÚ)
 • Zastupování před úřady
 • Zpracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ