Mzdová a personální agenda

Našim klientům, kterým zpracováváme účetnictví nebo daňovou evidenci, také poskytujeme mzdovou a personální agendu, která obsahuje zejména:

 • Zpracování měsíčních mezd podle evidence docházky
 • Odeslání výplatních pásek elektronickou formou
 • Příprava příkazů k úhradě daní, ZP, SP a mezd ve formátu pdf, ve formátu podporující internetové bankovnictví vaší banky nebo vám zašleme QR kódy (nic nemusíte přepisovat)
 • Vypracování pracovních smluv
 • Vypracování dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • Přihlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Roční vyúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • Evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Komunikace s příslušnými úřady
 • Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
 • Zastupování před úřady